2872 sayılı ÇEVRE KANUNU
Madde 3 –(Değişik: 26/4/2006-5491/3 md.)

a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.
“Bir sivil toplum kuruluşu olarak derneğimiz, yükümlülüklerine yerine getirmektedir”

2872 sayılı ÇEVRE KANUNU
Madde 3 –(Değişik: 26/4/2006-5491/3 md.)
b) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparlar.
“Bir sivil toplum kuruluşu olarak derneğimiz, her türlü kurum ile işbirliğine hazırdır”

By Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram