Çerkezfındıcak Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği; Çerkezfındıcak köyü sakinleri ile üyeleri açısından Çerkezfındıcak köyü meskun mahal, arsa, arazi, bağ, bahçe, mera, yer altı ve yer üstü zenginliklerini,  Sakarat Yaylası, Boğalı Yaylası, Kelkit Havzası ve çevresinde oluşmuş olan ekolojik yaşamı, doğal varlıkları, kültür varlıklarını, doğada ve tabiatta bulunan her türlü bitki ve hayvan türlerini korumak, köy ve çevresinde bulunan insanlar için anayasal ve çevre kanunundan alınmış olan temel haklarını korumak için temel insan haklarından olan çevre hakkını düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Dünya ve insanlar açısından kabul edilemez ve sürdürülemez nitelikte çevre sorunlarına sebep olan her tür idari ve/ veya özel işlem, eylem, karar, uygulamaya karşı, her tür meşru ve yasal etkinliklerde bulunmak, gerçek ve/veya kamu/özel/tüzel kişiliklerine karşı her tür hukuki girişimlerde bulunmak, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamın savunuculuğunu yapan bir hukukun gelişimine katkıda bulunmak ve “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” Anayasa hükmü gereği ve “Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir” Çevre Kanunu hükmü gereği amacıyla çalışmalar yapmak, hukuki ve cezai her türlü yasal ve hukuksal sınırlar içerisinde Çerkezfındıcak köyü sakinlerinin dernek üyelerinin ve derneğin kuruluş yeri itibari ile kendi tüzel kişiliğinin hak ve menfaatleri ile yine Çevre Kanunu gereği gerek gördüğü tüm ülke coğrafyasında ekolojik yaşamı, doğayı, tabiatı ve çevreyi korumak amacı ile 11.01.2021 tarihinde kurulmuş olup 22.01.2021 tarihi itibari ile 60-014-031 nolu dernekler kütüğüne kaydedilerek kuruluş onayı yapılmıştır.

Derneğimiz amaçları doğrultusunda T.C. Anayasasının 56. Maddesi (Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir) ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği tüm yasal haklarını kullanarak amaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir.

Derneğimizin tam ünvanı: Çerkezfındıcak Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği

Derneğimizin kısa adı : Çerkezfındıcak Dokder’dir.

Kuruluş Tarihi : 11.01.2021 dir.

Kuruluş onay ve kütüğe kayıt tarihi : 21.01.2021 dir.

Dernek Kütük No: 60-014-031 dir.

Kuruluş Yeri : Erbaa / TOKAT ‘ dır.

Adresi : Çerkezfındıcak Köyü Kapatılan Köy Okulu Lojmanı Erbaa/ TOKAT ‘ dır.

Web Sitesi : https://www.cerkezfindicakdokder.com/

Facebook Sayfası : Çerkezfindicak Köyü Doğa Ve Çevre Koruma Derneği

Twitter : @CerkezfD

İnstagram : cerkezfindicakdokder

YouTube Kanalı : Çerkezfındıcak Dokder

ÇERKEZFINDICAK KÖYÜ DOĞA VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

By Admin

4 thoughts on “ÇERKEZFINDICAK KÖYÜ DOĞA ve ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ KURULUŞ BİLDİRİMİ”
  1. Hepimiz için hayırlı olur inşallah.Hersey gelecek nesil için Elinize sağlık Tarık bey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram