ÇEVRE ÖZEL GÜNLERİ

Doğa, hayvanlar, bitkiler, dünya, sürdürülebilirlik, doğal kaynaklar gibi çevresel konularla ilgili kutlanan özel günler

Dünya Sulak Alanlar Günü
2 Şubat

İran’ın Ramsar kentinde 2 Şubat 1971 tarihinde imzalanan Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi, taraf olan ülkelerin her birini, dünyaca öneme sahip en az bir sulak alan ilan etmek, bu sulak alanları korumak ve akılcı kullanımlarını sağlamakla yükümlü kılmıştır. Sözleşmenin imzalandığı 02 Şubat tarihi, sulak alanların önemine dikkat çekmek üzere 1997 yılından bu yana ‘Dünya Sulak Alanlar Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır.


Uluslararası Kutup Ayısı Günü
27 Şubat

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle yaşam alanları değişen, yok olan, alışkanlıkları bozulan bunun sonucu olarak da nesli bu yüzyıl içinde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kutup ayıları hakkında farkındalık yaratmak için, her yıl 27 Şubat ‘Dünya Kutup Ayıları Günü’ olarak kutlanıyor.


Dünya Yaban Hayatı Günü 
3 Mart

İlk olarak 2014 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Yaban Hayatı Günü’nde, tüm dünyadaki yabani bitki ve hayvan türlerine dikkat çekerek koruma çabalarıyla ilgili farkındalık yaratmak, yaban hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak ve insanlar için önemini anlatmak hedefleniyor.


Nehirler için Uluslararası Eylem Günü 
14 Mart

Doğal hayata zarar veren nehir üzeri enerji projeleri ile ilgili farkındalık yaratmak, nehirlerin ve havzalarının önemini hatırlatmak, alternatif enerji projelerini tartışmak ve nehir koruma projelerini desteklemek amacıyla 1997 yılından beri kutlanmaktadır.


Dünya Serçe Günü 
20 Mart

Betonlaşmanın artması, yeşil alan ve parkların azalması gibi nedenlerle sayılarında hızlı düşüş gözlemlenen serçelere dikkat çekmek amacıyla kutlanmaktadır. Dünya Serçe Günü’nde dünyanın pek çok ülkesinde sayım etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.


Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası
21 Mart

İlk olarak 1971 yılında kutlanan Dünya Ormancılık Günü’nün amacı, ormanların korunması, geliştirilmesi ve en etkin şekilde işletilmesinin önemini hatırlatmak, ormanın yararlarını ve çevre için taşıdığı anlamı kitlelere anlatabilmektir. Kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede sonbaharın başlangıcı olan 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. 21 Mart’ı içine alan hafta da Orman Haftası olarak kutlanmaktadır.


Dünya Su Günü 
22 Mart

Dünya Su Günü, ülkelerin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasını teşvik etmek amacıyla 1993 yılından bu yana kutlanmaktadır.


Dünya Meteoroloji Günü 
23 Mart

Meteoroloji ve meteorolojik olayların halka daha iyi anlatılması amacıyla her yıl belirlenen farklı bir konu çerçevesinde bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluş olan Dünya Meteoroloji Örgütü (World Meteorological Organisation – WMO) ana sözleşmesi 23 Mart 1950 tarihinde kabul edildiğinden 1961 yılından beri her yıl 23 Mart günü ‘Dünya Meteoroloji Günü’ olarak kutlanmaktadır.


Dünya Saati 
Mart ayının son Cumartesi günü

Çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla WWF tarafından 2007 yılından beri gerçekleştirilen kampanya kapsamında 135 ülkeden 2 milyar insan bir saatliğine ışıklarını kapatmaktadır. Katılım sayısı itibari ile dünyanın en büyük çevre hareketidir.


Dünya Balık Göçü Günü 
21 Nisan

Balık sayısındaki azalmanın önüne geçmek ve daha üretken nehirler elde etmek için göç eden balıkların ve nehirler üzerindeki göç yollarının önemini hatırlatmak amacıyla kutlanmaktadır.


Dünya (Yeryüzü) Günü 
22 Nisan

Tüm canlılara yaşam sağlayan dünya ve dünya üzerindeki ekosistemlerle ilgili farkındalığı artırmak, korunmasını sağlayacak hareketleri teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır. İlk olarak 1970 yılında Amerika’da kutlanmaya başlanan Dünya Günü, 1990 yılında evrensel bir boyut kazanmıştır.


Dünya Göçmen Kuşlar Günü 
10 Mayıs

Binlerce kuş türünden yaklaşık 50 milyar kuş her yıl üreme ve kışlama bölgeleri arasında uzun yolculuklar yaparlar. Bu yolculuk sırasında da dinlenmek ve beslenmek için çeşitli alanlarda konaklarlar. Dünya Göçmen Kuşlar Günü, kuşların göç ettiği alanlar kadar konaklama alanlarının da korunması, bu bölgelerde kuşların güvenliğinin sağlanması, göçmen kuşlar ve göç yolculuğu konusunda bilgi ve farkındalığın artması amacıyla kutlanmaktadır.


Uluslararası Geri Dönüşüm Günü 
17 Mayıs

Çevre ve insan sağlığının korunması, doğal kaynak kullanımının azalması, geri dönüşümün teşvik edilmesi, geri dönüşüm kültürünün yerleştirilmesi için tüm dünyada organize edilen atık toplama kampanyalarıyla kutlanmaktadır.


Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü 
22 Mayıs

Biyolojik çeşitliliğin en geniş kapsamıyla ele alındığı ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi metninin kabul edildiği 22 Mayıs tarihi Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü olarak kutlanmaktadır. Canlıların farklılığını ve değişkenliğini, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini sağlayan biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynaklardan sağlanan faydaların eşit ve orantılı paylaşımı konularında bilinçlenme ve farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.


Dünya Kaplumbağalar Günü 
23 Mayıs

Küresel ısınma, aşırı ve yanlış yapılaşma nedeniyle yaşam alanları yok olan kaplumbağalarla ilgili farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenmektedir.


Dünya Çevre Günü 
5 Haziran

Doğayı koruma konusunda duyarlılık yaratmayı, küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmeyi, giderek artan çevre sorunlarına karşı uluslararası işbirliği sağlamak, halkı bilinçlendirmek amaçlalarıyla 1972 yılındaki BM Zirvesi’nde 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.


Dünya Okyanuslar Günü 
8 Haziran

1992 yılında Kanada tarafından önerilen Dünya Okyanus Günü, Birleşmiş Milletler’de karar alınmış olmasına karşın ilk kutlamanın yapıldığı 2009 yılına dek resmileşememiştir. Okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek, küresel iklimin düzenlenmesi, ekosistemin ve sürdürülebilir geçim kaynaklarının korunması alanlarında okyanusların oynadığı rolünü sürdürmesinin gerekliliğinin vurgulanması Dünya Okyanus Günü’nün en önemli hedefleridir.


Evrensel Rüzgar Günü 
15 Haziran

Rüzgarı, gücünü ve dünyamızı değiştirmek için sunduğu imkânları keşfetmek için düzenlenen bir gündür. Enerji sistemlerini yeniden şekillendirmede rüzgar enerjisinin rolü konusunda farkındalık yaratmak, hızlı büyüyen ve iş alanları yaratan, karbona bağımlı olmayan bir ekonominin mümkün olduğunu anlatmak amacıyla çeşitli etkinlik ve toplantılar düzenlenmektedir.


Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü 
16 Haziran

Kıyılardaki yapılaşma, yuvalama alanlarının yok olması, denizlerdeki kirlilik, tesadüfi avlanma, tekne/gemi pervanelerinin çarpması gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının soyları tükenme tehlikesi altında. Koruma çalışmalarına destek sağlamak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.


Dünya Çölleşme ve Kuraklık ile Mücadele Günü 
17 Haziran

Çölleşme ve kuraklık, 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar insanın yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Çölleşme ve kuraklık sonucu toprağın verimliliği azalmakta, vejetasyon bozularak gıda üretiminin azalmasına ve kıtlığa sebep olmaktadır. Göçlere, anlaşmazlıklara ve savaşlara ortam hazırlayan, iklim değişikliğine karşı arazinin dayanıklılığını azaltan ve ekonomik kaynakların azalmasına sebep olan da yine çölleşme ve kuraklıktır. 1994 yılından beri kutlanmakta olan Dünya Çölleşme ve Kuraklık ile Mücadele Günü’nde çölleşmenin önüne geçecek çözümler tartışılmakta, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.


Dünya Zürafa Günü 
21 Haziran

Boyları 6 metreye yaklaşan dünyanın en uzun hayvanlarını onurlandırmak ve nesillerinin tükenmesine karşı farkındalığı artırmak için dünyanın en uzun günü seçilmiştir. Son on yılda sayısı yüzde 40 azalan zürafalarla ilgili farkındalığı artırmak için hem dernekler hem de dünyanın dört bir yanındaki hayvanat bahçeleri çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.


Dünya Nüfus Günü 
11 Temmuz

11 Temmuz 1987’de dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığının belirlenmesi üzerine, 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından bu tarihin Dünya Nüfus Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Hızla artmakta olan dünya nüfusunun kontrol edilebilmesi ve hamile kalmak istemeyen 225 milyon kadının sağlıklı ve etkili doğum kontrol yöntemleri kullanabilmesi için bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.


Dünya Doğa Koruma Günü 
28 Temmuz

Sağlıklı bir çevre, istikrarlı ve üretken bir toplumun temelidir. Mevcut ve gelecek nesillerin refahını sağlamak için hepimiz hem çevremizi hem doğal kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek zorundayız. Özellikle sürdürülebilirlik üzerine odaklanılan Dünya Doğa Koruma Günü’nde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.İlginizi çekebilir:   Dünyanın rekor sahibi ağaçları


Uluslararası Kaplan Günü 
29 Temmuz

En büyük kedi türü olan kaplanların sayısı son 100 yılda yüzde 97 azalmıştır. Dünya Kaplan Günü’nde, yasa dışı avlanma, yaşam alanlarının yok olması ve iklim değişikliği sebepleriyle soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplanlarla ilgili farkındalık ve yürütülen kampanyaların tanıtım çalışmaları yapılmaktadır.


Dünya Aslan Günü 
10 Ağustos

Asya’daki aslan nüfusu 40 yıl içinde %88 azalmıştır. Yaşam alanlarının yüzde 80’ini kaydeden aslanlar ayrıca dünyanın dört bir yanından Afrika’ya gelen insanlarca yüksek bedeller karşılığında öldürülmektedirler.


Dünya Fil Günü 
12 Ağustos

Dünya Fil Günü’nde, fillerin kaçak avcılık tehdidi altındaki yaşamlarına, yaşam alanlarının yok edilmesine, esaret altında tutulmalarına dikkat çekmek amaçlanıyor. 1989 yılında av yasağı gelmiş olsa da halen günde 100 kadar fil avcılar tarafından dişleri için öldürülüyor. 2002-2012 arasındaki 10 yıllık dönemde fil nüfusu yüzde 67 oranında azaldı.


Dünya Orangutan Günü 
19 Ağustos

Orangutanlar, dünyanın ağaçlara tırmanabilen en büyük memelisidir. Asya’da palm yağı plantasyonlar ve diğer tarımsal arazilere yer açmak için ağaçlar kontrolsüz şekilde kesiliyor ve ormanlık alanlar yakılıyor. Malezya ve Endonezya’da yaşadıkları orman alanlarının hızla yok olması, Asya’nın tek büyük maymununun geleceğini tehdit ediyor.


Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü 
16 Eylül

Aynı zamanda Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü‘nün de imza tarihi olan Ozon Tabakasını Koruma Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16 Eylül 1994 tarihinde kabul edilmiş ve 1995 yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımının azaltılmasını öngören protokolü 197 ülke imzalamıştır.


Dünya Su İzleme Günü 
18 Eylül

Dünya Su İzleme Günü, ilk olarak 2003 yılında Amerika’nın Temiz Su Vakfı tarafından, vatandaşları yerel su kurumlarını izlemeleri için yetkilendirmesiyle ortaya çıktı. Dünya Su İzleme Günü, dünya çapında su kaynaklarının korunması için halkın farkındalığını artırmayı ve korumaya direkt katılımını sağlamayı amaçlayan etkinliklerin gerçekleştiği bir gündür.


Dünya Parklar Günü 
Eylül ayının 3. Cumartesi günü

Şehirlerdeki parklar ve yeşil alanlara dikkat çekmek, bu alanların korunmasını, adet ve büyüklüklerinin artmasını, gelişip, farklı tür bitkilerle zenginleşmesini sağlamak, halkı yeşil alanların önemi ile ilgili bilinçlendirmek ve farkındalığını artırmak amacıyla parklarda şenliklerle kutlanmaktadır.


Dünya Gergedan Günü 
22 Eylül

Yapılan analizler bunun aksini söylese de boynuzlarının afrodizyak etki yaptığı ve pek çok hastalığa iyi geldiği söylentileri nedeniyle yasak olmasına rağmen yasa dışı olarak yüksek sayılarda avlanan gergedanların soyu tükenmek üzere. Dünya Gergedan Günü’nde yok olmak üzere olan gergedanlarla ilgili farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.


Dünya Araba Kullanmama Günü 
22 Eylül

Bireysel ulaşım için araba kullanımının, çevreye ve yaşama negatif etkilerinin azaltılması, araba dışında ulaşım alternatiflerinin farkına varılması amaçlarıyla kutlanan gündür. Tüm dünyada o güne özel olarak insanlar, arabalarını evde bırakıp ulaşım için toplu taşıma veya bisiklet gibi çevreci araçları kullanmaya teşvik edilir.


Dünya Yeşil Binalar Haftası
Eylül ayının son haftası

Doğa dostu ve geri dönüşebilir malzemelerle inşa edilen, enerji tüketimi minimize edilmiş ve ihtiyacı olan enerjiyi de mümkün olduğunca alternatif enerji kaynaklarından elde eden, çevreye uyumlu binaların yapımının teşvik edilmesi amacıyla hafta boyunca çeşitli sergi, etkinlik ve paneller düzenlenir.


Dünya Çevre Sağlığı Günü 
26 Eylül

Çevre sağlığı küresel bir konudur ve bireysel her eylem çevre sağlığını etkiler. Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre, çevre sağlığı kişinin dışında yer alan tüm fiziksel, kimyasal, biyolojik faktörleri ve davranışları etkileyen tüm ilişkili faktörleri içine alır. Çevre sağlığı çalışmaları hastalıkları önleyici ve sağlığı destekleyici bir ortam yaratmaya yöneliktir.


Yeşil Tüketici Günü 
28 Eylül

Yeşil Tüketici Günü, en küçük bireysel eylemlerimizin bile dünyada bir şeyleri iyi ya da kötü yönde değiştirdiğini fark etmemizi sağlamaya çalışır. O gün yalnızca, üretim şekli, içeriği ve ambalajıyla çevre dostu ürünlerin satın alınması önerilir. Böylece yaptığımız en basit alışverişin bile dokunduğu tüm alanlarla ilgili farkındalık artışı sağlanmaya çalışılır.


Dünya Nehirler Günü 
Eylül ayının son Pazar günü

Aktığı yol boyunca tüm çevresine hayat veren, tarım alanlarına su sağlayan nehirler kuruma, kirlenme, hatalı baraj uygulamalarıyla etkinliklerini yitirmiş durumda. Dünya Nehirler Günü, nehirler üzerinde geziler yapılmakta, çeşitli şenlikler düzenlenmektedir.


Dünya Habitat Günü 
Ekim ayının ilk Pazartesi günü

1986 yılından beri kutlanmakta olan Dünya Habitat Günü insan yerleşimlerinin geleceği için tüm dünya vatandaşları olarak kolektif sorumluluğumuzu hatırlatmayı amaçlamaktadır.


Hayvanları Koruma Günü 
4 Ekim

Hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 1931 yılında Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan ettiği günden beri yeryüzündeki tüm hayvanların da insanlarla aynı yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlamamızı sağlayan bu günü kutlamaktayız.


Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü 
13 Ekim

Afet risklerinin azaltılması, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsamaktadır. Afetlerde risklerin azaltılması, afet yönetimi, afetlere hazırlık gibi disiplinleri içinde barındırmakta ve sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle afet risklerinin azaltılması çalışmaları toplumun her kesimini, kamu ve özel sektörün tüm birimlerini içermektedir.


Dünya Gıda Günü 
16 Ekim

1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü‘nün (FAO) kuruluş günü Dünya Gıda Günü olarak Kabul edilmiştir. Bu gün kapsamında, dünya genelinde açlık ve yoksulluk temaları için farkındalık yaratmak, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunmak amacıyla FAO üyesi ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.


Uluslararası Karadeniz Günü 
31 Ekim

Karadeniz ekosisteminin iyileştirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen proje kapsamında özel gün olarak belirlenmiştir. Karadeniz’e kıyısı olan devletler tarafından kutlanır. Kamuoyunun dikkatinin Karadeniz’in kirlenmesi, aşırı balık avı, istikrarsız gelişme, yoğun yapılaşma gibi konulara çekilmesi hedeflenmektedir.


Dünya Balıkçılık Günü 
21 Kasım

Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu‘nun 1997’de Yeni Delhi’de aldığı bir kararla her yıl 21 Kasım’da Dünya Balıkçılık Günü kutlanmaktadır. Aşırı balıkçılık nedeniyle balık stoklarının yüzde 80’i tehdit altındadır. Balıkçılık, özellikle nehir kenarlarında, kıyılarda ve sulak alanlarda yaşayan toplumların hayatlarında çok önemli bir rol oynar. Balık dünyadaki yaklaşık 2,5 milyar insanın temel protein kaynağıdır. Dünya Balıkçılık Günü’nde insan yaşamının su ve sudaki ürünlerle olan beslenme ilişkisinin anlam ve öneminin altı çizilerek aşırı balıkçılığın olumsuz etkilerine karşı, balıkçılığın doğru yönetimi temasıyla insanların farkındalığı artırılmaya çalışılıyor.


Dünya Toprak Günü 
5 Aralık

2002 yılından beri kutlanmakta olan ‘Dünya Toprak Günü’nün amacı insan hayatında ve doğal ekosistemdeki önemini anlatmak, insanları toprakla bütünleştirmek ve insan hayatında en kritik öneme sahip olan varlığın değerini küresel anlamda ortaya koymaktır.


Dünya Dağ Günü 
11 Aralık

Kara yüzeyinin yaklaşık % 22’sini kaplayan dağlar, dünya içme suyunun % 60-80’ini sağlamaktadır ve dünya nüfusunun % 13’ünün evi konumundadır. Dağ turizmi küresel turizm endüstrisinin % 15-20’sini oluşturmaktadır. Dünya Dağ Günü’nün amacı dağların önemi konusunda farkındalık yaratmak, dağlarda yaşayan ve geçimini dağlardan sağlayan insan topluluklarının sorunlarına dikkat çekmek, yeşil ekonomiyi güçlendirmek, dağ canlı yaşamını korumak ve geliştirmektir.

Kaynak : KİLSANBLOG

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram