Başvuruda bulunmak isteyen üyelerimiz için başvuru metni aşağıdadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı seçerek göndereceğiz.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş tarafından yürütülmekte olan  Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/33439#) yayınlanan Tokat ili, Erbaa İlçesi, Çerkezfındıcak Köyünde maden arama sondajı ile ilgili düzenlenmiş 11.03.2021 tarihli proje dosyasının 49. Sayfasının 2.B.1.c bendinde (Ruhsat alanı ve çevresinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.) şeklinde bir tespitte bulunulmuştur.Ancak Maden Arama Sondaj alanında yer alan bölgede ve yakınında yer alan Gümüşlük Antik Maden Ocağı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarih ve 6632 karar sayılı kararı ile  1. Derece Arkeolojik Sit alanı ilan edilmiştir.Sit alanı Antik Maden Ocağı olması nedeni ile sadece yer üstü alan yüz ölçümü ile sınırlı tutulmamalıdır. Şöyle ki antik maden alanının yer altında ne kadar derinliğe ve genişliğe sahip olduğuna ilişkin tamamlanmış ve kamu oyuna açıklanmış resmi bir çalışma da bilinmemektedir.  Maden araması ve sondaj çalışmalarında bölgede derin yer altı çalışmaları yapılacak olduğundan yer altında antik maden ocağında göçükler oluşabilecek, keşif yolları, kalıntı tespitleri imkansız hale gelecek ve koruma sağlanamayacaktır. Bölgenin yer altı antik madeni olması nedeni ile diğer sit alanları gibi sadece yüzey üzerinden bir sınır belirlenmesi de bu nedenle yeterli bir koruma önlemi olmayacaktır.. Sit alanında ve yakınında yapılacak olan derin yer altı sondaj çalışmaları nedeni ile sit alanı geri dönülemez şekilde tahrif edilmiş olacaktır. Resmi olarak 1. Dereceden Arkeolojik sit alanı ilan edilmiş olan Gümüşlük Antik Maden alanında ve yakınındaki bölgede yapılacak olan Maden Sondaj arama proje başvurusu eğer onaylanırsa sit alanı kesin olarak  zarar görecektir.Bu nedenle Galata Altin İşletmeleri A.Ş tarafından kurumunuzca resmi olarak koruma altına alınarak 1.Dereceden Arkeolojik sit alanı ilan edilmiş olan Gümüşlük Antik Madeni mevkiini kapsar şekilde sit alanı yok sayılarak düzenlenmiş ve Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne ibraz edilmiş olan başvurunun geri çevrilmesi için kurumunuzun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerine yazılı olarak bildirimde bulunmasını ve ilgili başvurunun geri çekilmesinin sağlanmasını çok acele arz ve talep ederim.

By Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram